Medicinska apparater och instrument

Nedan tillverkas alltid medicinska apparater och instrument av rostfritt stål, sprutnål, steriliseringsbrickor, desinficeringstank, skalpell och bistouri, läkemedelsvagn.

Desinfektionstank

Disinfection tank

Läkemedelsvagn

Medicative cart

Steriliserande brickor

Sterilising trays

Scalpel & bistoury

Scalpel&bistoury

Sprutnål

Syringe needle